Privacyverklaring

Gooiconsult begeleidt organisaties in ontwikkeling, met als doel betere en meetbare prestaties van de mensen. Hiertoe bewaren we persoonsgegevens waarvan wij hieronder toelichten welke en waarom wij dat doen.
privacy verklaring

Privacyverklaring

1. Privacyverklaring van Gooiconsult BV

In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens Gooiconsult BV (hierna te noemen Gooiconsult) van je verwerkt en waarom Gooiconsult dit doet, maar ook welke rechten je hebt op het gebied van privacy. We verzoeken je deze privacyverklaring eerst zorgvuldig door te lezen, alvorens (persoonlijke) informatie aan Gooiconsult BV te verstrekken.
Gooiconsult respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Gooiconsult houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en gaat vertrouwelijk met de klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gooiconsult is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Gooiconsult verzamelt en verwerkt van haar klanten, prospects, deelnemers en andere contactpersonen die persoonlijke gegevens met ons hebben gedeeld.

3.1 Deelnemersregistratie
Wat houdt dit doel in?
Voor de trainingen die wij verzorgen ontvangen wij informatie over/van de deelnemers, bestaande uit: Naam, functie, emailadres, telefoon, standplaats.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Om deelnemers uit te nodigen, te informeren, contact te kunnen leggen.

3.2 Nieuwsbrieven en informatiemateriaal
Wat houdt dit doel in?
Je kunt je inschrijven voor nieuwsbrieven van Gooiconsult of ons vragen je informatiemateriaal toe te zenden. Wanneer je jouw gegevens op onze website achterlaat, verstrek je actief persoonsgegevens aan Gooiconsult. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om je te informeren over de producten en diensten van Gooiconsult zoals aangeduid op het moment van inschrijven. Daarnaast geef je toestemming aan Gooiconsult om je in de toekomst specifieke nieuwsbrieven te sturen die aansluiten bij de door jou tijdens je registratie opgegeven interesses. Ook kunnen je gegevens worden geanalyseerd om de informatie zo veel mogelijk op jouw interesses af te stemmen.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Om je specifieke nieuwsbrieven en informatiemateriaal toe te zenden, verwerken we je uit- of inschrijving voor de nieuwsbrief en je persoonsgegevens zoals je naam, zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en informatie over de diensten die je graag van Gooiconsult wenst te ontvangen. Daarnaast kunnen wij je tijdens je registratie ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functietitel, branche en bedrijfsnaam. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand. Tevens kunnen wij telefonisch of middels de e-mail contact opnemen om je verder te informeren naar aanleiding van een door jouw ingediende aanvraag.

3.3 Data-analyse

Wat houdt dit doel in?
Wanneer je gebruik maakt van onze website, verzamelen we technische informatie over je apparaat en je online gedrag. Deze informatie wordt gebruikt om onze online diensten, onze producten en je surfervaring te verbeteren.
Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
We verzamelen informatie zoals:
• Het IP-adres van je computer, tablet of smartphone;
• Informatie over het besturingssysteem van je apparaat;
• De internetbrowser waar je surft;
• De delen van de website of app die je bezoekt of gebruikt;
• De duur van een bezoek/sessie;
• De locatiegegevens, maar alleen wanneer je (mobiele) apparaat dit toestaat.

De informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technieken.

3.4 Gepersonaliseerde marketing
Wat houdt dit doel in?
We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde marketing: nieuwsbrieven die je ontvangt kunnen zijn afgestemd op jouw persoonlijke interesses.
Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
De informatie die je via een aanvraag of nieuwsbrief aanmelding aan ons verstrekt en jouw gegevens over het gebruik van onze website (zie 3.2) verzamelen wij ook om je interesses in kaart te brengen en om onze communicatie met je daarop af te stemmen.

3.5 Communicatie en social media
Wat houdt dit doel in?
We zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter , YouTube en LinkedIn om je te informeren over producten, events en andere activiteiten. Als je met ons communiceert via onze social media pagina’s (bijvoorbeeld door het plaatsen van een reactie, het verzenden van een persoonlijk bericht of door volger te worden, kunnen we persoonsgegevens van je ontvangen zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht.
Welke informatie gebruiken we voor dat doel?
Als je ervoor kiest om informatie te delen door het publiceren van reacties, beoordelingen, foto’s of filmpjes gebruiken we deze informatie. Je informatie is zichtbaar voor ons en andere gebruikers van onze social media pagina’s.

3.6 Contact onderhouden en beantwoorden van vragen
Wij ontvangen ook vaak persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de werk/opdrachtgever of via de persoon zelf. Deze contactgegevens worden in onze contactendatabase opgeslagen met als doel een lange termijnrelatie te onderhouden. Het gaat hierbij om de naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele functietitel. Naast deze gegevens wordt ook de datum van het laatste contactmoment vermeld. Na een periode van twee jaar waarin er geen contact is geweest worden de persoonsgegevens uit onze database verwijderd.

3.7 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van klantovereenkomsten met ons
Wanneer het een samenwerking betreft op basis van een opdracht en er een financiële transactie is uitgevoerd dan worden de contactgegevens voor een termijn van zeven jaar opgeslagen. Dit in verband met de richtlijn binnen de wetgeving om financiële gegevens te bewaren. Na deze periode van zeven jaar en als er geen sprake meer is van een lopende (klant)relatie worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.

3.8 Verstrekking aan derden
Gooiconsult schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten ook regelmatig derden in (zoals hostingdiensten, automatiseringsdienstverleners, externe trainers, e.d.). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft Gooiconsult de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Algemene informatie over cookies

Gooiconsult gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site makkelijker te maken.

4.1 Welke cookies worden gebruikt?
Er zijn verschillende soorten cookies, variërend van cookies die je taalvoorkeuren onthouden tot cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. We gebruiken cookies voor verschillende doelen. Sommige cookies zijn sessiecookies en zijn alleen actief zolang je browser is geopend, andere zijn permanente cookies en blijven gedurende een langere periode op je computer opgeslagen. Cookies kunnen zelf geen op je computer opgeslagen gegevens verzamelen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
a. Essentiële cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van onze websites;
b. Functionaliteitscookies: deze cookies onthouden je voorkeuren voor een website, zoals taalvoorkeur, gebruikersnamen of winkelmandje;
c. Prestatiecookies: deze cookies registreren gebruiksinformatie voor websites en apps op een onpersoonlijk niveau en worden gebruikt voor het verzamelen van analyse- en meetgegevens, zoals het aantal bezoekers en welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Tot deze cookies behoren onder meer Google Analytics (zie ook hieronder).
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

4.2 Uitzetten en verwijderen van cookies?
Wanneer je onze online dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond dat wij cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze online dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

4.3 Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Gooiconsult bewaart de hierboven beschreven persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de tot stand koming van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

4.4 Websites van derden
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze websites via links kunnen worden bezocht.

4.5 Corrigeren of verwijderen van uw gegevens
Op verzoek sturen wij je een overzicht van je persoonsgegevens die Gooiconsult bewaard. Hiervoor kun je contact opnemen met Gooiconsult via onderstaande contactgegevens. Wij willen je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met de geldende wet- en regelgeving, zullen we je gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Indien je vragen of opmerkingen hebt betreffende het privacybeleid, dan kun je deze ook richten aan onderstaand adres.

Gooiconsult BV
2e Korte Baanstraat 7
3581 BZ Utrecht
Tel: +31(0)30 3041290
E-mail: info@gooiconsult.nl

5 Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Gooiconsult kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

helpend en niet helpend gedrag

Bij leiderschapsontwikkeling maken wij onderscheid tussen helpend gedrag en niet-helpend gedrag. Helpend gedrag is het gedrag wat we graag bij het leiderschap in de organisatie zien. Niet-helpend gedrag is gedrag wat, ondanks dat het vaak met de beste intenties wordt getoond, niet helpt maar waar men zich meestal niet bewust van is. Omdat niet-helpend gedrag de effectiviteit van het leiderschap negatief beïnvloedt, besteden wij in onze leiderschapsprogramma’s ook aandacht aan het “ontleren” van niet-helpend gedrag en vergroten we zo de effectiviteit van het programma.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.