• LEREN EXCELLEREN

    Als businesspartner geven we richting, ontwrichten we plezierig en geloven we in co-creatie

Organisaties laten excelleren

Organisaties veranderen continue en om vele redenen: fusies en overnames, veranderende marktomstandigheden, een crisis als corona, een efficiëntieslag om de concurrentie het hoofd te bieden, toetreding van nieuwe informatietechnologieën, veranderende arbeidsverhoudingen, nieuwe generatie medewerkers, en zo verder. Dit heeft effect op de mensen die er werken. Leiders en teams in verschillende disciplines. Wij begeleiden organisaties in het ontwikkelen van de mensen om deze veranderingen de baas te zijn. En we tonen de waarde van leren aan.

Plezierig ontwrichten

Om de veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie goed te kunnen doorstaan, helpen wij graag mee. We verdiepen ons in jouw business en beoordelen de vragen en uitdagingen die er zijn aan de hand van onze vele ervaringen met ontwikkelvragen en -oplossingen. Wat is er precies aan de hand, wat gaat er mis en hoe kunnen we verbeteren? We komen naast je staan. Samen komen we tot een goed plan en volgen we onze inmiddels doorgewinterde aanpak. We geloven daarbij in co-creatie; samen komen we verder. En om echt iets te bereiken, moet je soms flink aan de bak. Ontwrichten is soms nodig om met frisse wind verder te gaan. Wel op plezierige wijze natuurlijk, anders beklijft het niet.

De principes van een succesvolle aanpak

Onze passie is organisaties laten excelleren door mensen te laten uitblinken. Om dit te realiseren brengen wij doelgericht verandering teweeg. Op basis van onze 40-jarige ervaring met (team) ontwikkelprogramma’s hebben wij een deskundigheid ontwikkeld die uitgaat van een aantal principes. Er verandert echt wat als we onderstaande principes hanteren.

  • Leren en presteren verbinden

  • In co-creatie met de klant veranderen

  • Plezierig ontwrichten

  • Als partner van de klant maatwerk leveren

  • Vanuit deskundigheid de scherpste interventies kiezen