Teamontwikkeling

Succes is een teamprestatie: Investeer in teamontwikkeling en verbeter je resultaten!
Regelmatig kijken waar je staat als team en waar je kunt verbeteren is in deze tijd van levensbelang omdat:

Vijf condities voor effectieve teams.

Het Gooiconsult Team model SAMEN vormt de basis voor onze team ontwikkeltrajecten. Geïnspireerd door het wetenschappelijke werk van Richard Hackman gaan wij uit van vijf condities voor effectieve teams:

Download onze
whitepaper.

Wil je meer weten over teamontwikkeling en onze krachtige aanpak?

Download onze whitepapers en ontdek:

Spreek de teams expert.

Direct aan de slag met je team? Leg je teamuitdaging voor aan Victor

Wat zeggen onze klanten.

Onze succesvolle teams aanpak.

Elk team is anders en kent zijn eigen vraagstuk. Een effectief team ontwikkelprogramma is dóór en vóór het team ontworpen en uitgevoerd, maatwerk dus. In zeven stappen zorgen we ervoor dat we in co-creatie met het team en de leidinggevende een goed beeld krijgen van de sterke en zwakke punten, en op basis hiervan een passend programma ontwikkelen. Hierdoor voelt het team zich ook echt eigenaar van het programma en wordt de kans op succes vergroot.

De zeven stappen van onze krachtige aanpak zijn:

Altijd een facilitator die goed aansluit bij het type team en teamvraagstuk.

Een goede klik met de leidinggevende en het verkennen van de specifieke team criteria zijn belangrijk voor het succes van het teamtraject.

Met behulp van een online vragenlijst maken we de startsituatie inzichtelijk op de vijf condities van het Teams model SAMEN.

Door de teamintake zorgen we ervoor dat iedereen in het team zich eigenaar voelt van het programma, dat we op basis hiervan vormgeven.

Het verslag van de teamsituatie en voorstel voor het programma wordt voorgelegd aan het team zelf.

De duur van het programma en de gebruikte werkvormen zijn altijd op maat gemaakt.

Door ook tussentijds te meten sturen we bij wanneer dat nodig is.

Doe de quick scan teams.

De Quick Scan Teams is een snelle manier om te weten of we spreken van een écht team. Hiervoor hebben we samen met Navigator een aantal criteria vastgesteld. Nieuwsgierig? Doe de scan en ontdek direct meer over de samenstelling van jouw team!

Cultuur verandering start in teams.

Cultuurverandering is een weerbarstig thema en vergt een lange adem. Regelmatig lees je over organisaties die last hebben van een toxische of onveilige cultuur. Dergelijke organisaties veranderen alleen door in te grijpen in de hiërarchie. Om werkelijk cultuurverandering te realiseren is commitment in de top van de organisatie en een intrinsieke wil en urgentie om te veranderen noodzakelijk. Ons Gooiconsult team model SAMEN is ook goed te implementeren voor succesvolle cultuurverandering. Omdat cultuurverandering een complex onderwerp is schreven wij een whitepaper over succesvolle organisatie en cultuurverandering door teams als uitgangspunt te nemen. 

Selecteer een geldig formulier

Download onze whitepaper.

Er zijn meerdere manieren om cultuurverandering aan te pakken. Wij zijn van mening dat er niet 1 juiste oplossing is, maar dat het team als aangrijpingspunt te weinig wordt benut. We hopen je met deze whitepaper te inspireren om op een andere manier naar cultuurverandering te kijken.

Download onze whitepaper en ontdek:

Inspiratie en artikelen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

helpend en niet helpend gedrag

Bij leiderschapsontwikkeling maken wij onderscheid tussen helpend gedrag en niet-helpend gedrag. Helpend gedrag is het gedrag wat we graag bij het leiderschap in de organisatie zien. Niet-helpend gedrag is gedrag wat, ondanks dat het vaak met de beste intenties wordt getoond, niet helpt maar waar men zich meestal niet bewust van is. Omdat niet-helpend gedrag de effectiviteit van het leiderschap negatief beïnvloedt, besteden wij in onze leiderschapsprogramma’s ook aandacht aan het “ontleren” van niet-helpend gedrag en vergroten we zo de effectiviteit van het programma.

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.