Berichten

5 tips van expert Jennifer Lem

Kennis van- en passie voor leren en ontwikkelen, dat is wat ons bindt bij Gooiconsult. We zijn altijd op zoek naar nieuwe inspiratie en delen dat graag met jou. Vandaag is Jennifer Lem  (programmaleider, adviseur en trainer ) aan het woord.  Hoe blijft zij geïnspireerd en welke tips heeft zij voor jou op het gebied van teamontwikkeling? Ze deelt haar 5 persoonlijke tips in dit artikel. Vier tips op het gebied van teamontwikkeling en één persoonlijke tip over wat Jennifer graag buiten werk doet om te ontspannen en op te laden voor een nieuwe werkweek.  

Wie is Jennifer?

Binnen Gooiconsult houdt Jennifer Lem zich bezig met programma ontwikkeling en training op het gebied van teamontwikkeling. Na 14 jaar ervaring in de dienstverlenende sector, waarvan vijf jaar als managing director van “More Balls Than Most”, heeft zij ruime managementervaring en veel affiniteit met het bedrijfsleven. Deze ervaring helpt Jennifer  vanuit verschillende perspectieven klant- en ontwikkelvraagstukken te bekijken, en samen te zoeken naar beweegredenen, de impact van processen en besluitvorming op organisatie, binnen een team of op een individu. Vanuit deze invalshoek ontstaan er vaak oplossingen of verbeteringen voor ontwikkelvraagstukken.

Tip 1 – Handboek Team coaching Martijn Vroemen

Ik heb een passie voor teams en teamontwikkeling. Deel je deze passie ook?, dan is het boek Team coaching van Martijn Vroemen een echte aanrader! Door zijn informele en no-nonsense stijl, beschrijft hij vele werkvormen op een heldere wijze, inclusief duidelijk doel en context. Het kan fijn zijn om soms iets anders uit te proberen. In dit boek vind je alleen al tientallen vormen van intervisie, en dan heb ik het nog niet eens over het Praktijkboek Teamcoaching! In het praktijkboek vind je nog eens 150 helpende modellen en werkvormen. Vooral in mijn werk is dit een onontbeerlijk standaardwerk en zalig om zo nu en dan eens in te duiken.

Tip 2 – Podcast(s) “Thinking Fast & Slow” – Daniel Kahneman

Daniel Kahneman (psycholoog), winnaar nobelprijs (economie) schreef het boek Thinking Fast & Slow. Een interessant boek op het gebied van besluitvorming. De theorie is niet eenvoudig geschreven. Tegelijk is zijn gedachtengoed nog zo actueel voor mijn werk. Ik luister daarom regelmatig een podcast van Daniel Kahneman over zijn gedachtegoed, zoals het werk over “Biases”. Twee Australische podcastmakers maakten de podcast serie” What you will Learn” waarin ze verschillende non-fictie boeken (meestal wetenschappelijk) bespreken. Voor het boek Thinking van Daniel Kahneman “Thinking Fast & Slow” hadden ze twee afleveringen nodig! Eindeloos intrigerend.

Tip 3 – Interafhankelijkheid als bindmiddel

In teams werken mensen onderling nauw samen om doelstellingen te bereiken, maar werken teams onderling ook samen om doelstellingen te bereiken.  Bij de ontwikkeling van teams is het bespreken van de mate van interafhankelijkheid tussen teams en teamleden een waardevolle manier om de verbinding te versterken.

TIP! Bespreek eens in jouw team in hoeverre jullie onderling afhankelijk van elkaar zijn om het werk (goed) te doen? En hoe zit dit in relatie tot andere teams waar je mee samenwerkt aan een overkoepelende doelstelling? Het waardevolle van een dergelijk gesprek is dat het de twee fundamenten van een team met elkaar verenigt: Taak: “wat hebben we met elkaar te doen?”en Relatie “Hoe willen we dit met elkaar doen zodat we met plezier samenwerken?”. 

Tip 4 – Organiseer een ‘Sense of Belonging’

Door de COVID pandemie is nog meer aan het licht gekomen, dat wij, mensen, een sterke “sense of belonging” nodig hebben, ook op ons werk. Op afstand werken maakt het creeëren van een  “sense of belonging” moeilijker. Daarnaast is er een andere ontwikkeling, namelijk dat al 3 decennia teamgrenzen en organisatiegrenzen vervagen. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel mensen er naar uitkijken weer in groepsverband te werken.

TIP!  Ook al heb je geen homebase of vast team, organiseer je eigen thuisbasis met een groep gelijkgestemde collega’s. Spreek met elkaar een ritme en plaats af en denk rustig en met aandacht samen na over vraagstukken, of reflecteer samen. Ervaar hierdoor het genoegen om je onderdeel te voelen van een groep.  

Tip 5 – De Amsterdamse Waterleidingduinen (ingang Vogelenzang)

Nergens vind je zoveel verschillende soorten landschappen als in de Amsterdamse Waterleiding duinen. Een geweldig wandel en natuurgebied, waar een groot deel van ons water wordt gezuiverd (door zand!). Ook geweldig voor dierenliefhebbers! Je komt steevast herten tegen, die inmiddels aardig tam zijn. Na de wandeling kan je lekker pannenkoeken eten bij Uitspanning de Oase. Ook voor kinderen heel educatief om te ontdekken hoe waterzuivering nu echt werkt.

 

Wil je naar aanleiding van dit artikel vrijblijvend sparren over het onderwerp Teams en Teamontwikkeling? Neem gerust contact op met Jennifer Lem.

Meer weten over hoe wij over Teams en teamontwikkeling denken? Houd onze pagina over teamontwikkeling in de gaten!

Hoe zorg je als leider voor een effectief team op afstand?

In tijden van crisis zijn er voor leiderschap vier hefbomen die ervoor zorgen dat jouw team bij elkaar blijft, de performance op peil blijft en het anders werken zo soepel mogelijk verloopt. Deze vier elementen verzamelen we onder de noemer TACT. Dit staat voor Trust, Accountability, Communicatie en Team. Als deze vier op orde zijn kun je ook in tijden van grote verandering en afstand, de boel bij elkaar houden. Juist nu wil je dat het teamverband sterk blijft, er saamhorigheid is en doelen nog in het vizier zijn. Daarom is aandacht vanuit leiderschap voor deze vier elementen nu zeer verstandig. De vierde hefboom vanuit leiderschap is Team.


leider thuis team op afstand

TEAM

Wat momenteel erg leeft binnen organisaties en bij leiders is de vraag ‘Hoe houd ik nu de roedel bij elkaar?’ Hiervoor werken onderstaande aandachtspunten:

 • Relatie eerst, inhoud volgt later
 • Zonder richting geen resultaat
 • Als je met teamsamenwerking bezig wilt zijn, moet je vooral niet alleen met teamsamenwerking bezig zijn

Belangrijk in tijden van verandering en afstand is allereerst dat de onderlinge relaties goed zijn. Best een uitdaging voor een team op afstand. Door de telefoon en via schermen contact houden geeft een andere dynamiek. Hoe iedereen afzonderlijk daarmee om gaat is verschillend. Weet hoe dit leeft bij alle teamleden. Als je als leider de relaties tussen jou en de teamleden goed kunt houden en ook het teamverband onderling, heb je een goede basis. Daar werken de andere TACT-elementen als Trust, Accountability en Communicatie ook aan mee.

Vervolgens moet je ook voldoende richting geven. Waar gaan we heen met het team? Is dit hetzelfde als voorheen of zijn de organisatie- en teamdoelen wellicht aangepast in deze situatie. Alleen bij een heldere koers kom je tot resultaten. Dit is extra belangrijk nu het in de omgeving ‘rommelt’ en er veel onzeker en onduidelijk is.

Tot slot is het focussen op teamsamenwerking goed als je het in een groter geheel bekijkt. Je kunt pas van een goede teamsamenwerking spreken als alle onderdelen van teameffectiviteit op orde zijn.

De 5 condities voor teameffectiviteit

Er zijn vijf bewezen condities die van belang zijn voor effectief teamgedrag (Hackman). Hiermee zorg je dat jouw team in shape is en goed kan functioneren. Dus vooral nu belangrijk om aandacht voor te hebben.

Team condities Gooiconsult

 1. Organisatie
  Hoe staat het met de processen, het thuiswerken, middelen als laptops, programma’s, etc. Is alles goed geregeld zodat teamleden op afstand hun werk goed kunnen uitoefenen? Naast middelen hoort ook de juiste informatie hierbij.
 2. Coach
  Is er voldoende coaching beschikbaar? Is feedback (nog) een onderdeel en ervaart het team voldoende steun? Elementen die soms vergeten kunnen worden als er veranderingen zijn. Niet uit onwil maar omdat de crisissituatie eerst vraagt om primaire zaken zodat werken op afstand überhaupt kan. Toch is coaching nodig om de boel bij elkaar te houden en kan dit verder worden uitgebreid als het werken op afstand in de basis staat.
 3. Koers
  Zijn jouw teamleden bekend met een heldere koers? De koers van een organisatie of van een team komt in tijden als deze vaker onder druk te staan. Bij korte termijn activiteiten zal het sneller goed gaan maar juist de gemeenschappelijke koers maakt dat mensen samenwerking opzoeken. Blijf het team bewust maken van de koers. Teamgedrag verdwijnt meteen als er geen gezamenlijkheid (meer) is. Het risico bestaat dat individuele doelen en eigen interpretaties de overhand nemen. Dus zorg ervoor dat het team weet waar het samen naartoe werkt.
 4. Ik
  Doordat een team een groep is, is er bij teams en teamontwikkeling meestal een grote focus op de groepsdynamiek. Toch is het niet te onderschatten hoe het gaat met iedere afzonderlijke schakel van de ketting. Dus vraag als leider geregeld aan individuele teamleden hoe ze zich voelen binnen het team, hoe ze omgaan met de situatie, en of ze zorgen hebben. Het is belangrijk dat elk individu scherp heeft waar hij of zij aan bijdraagt en wat hij of zij te doen heeft.
 5. Team
  De nieuwe situatie vraagt voor het teamgedrag om nieuwe rituelen en gewoontes. Hoe sneller jij als leider in staat bent om te zorgen dat die nieuwe samenwerkingsgedragingen ontstaan, des te beter. Normaal is een team in staat om dat zelf te organiseren bijvoorbeeld bij de koffieautomaat, in meetings, door samen te lunchen. Daarin wordt al veel teamgedrag vormgegeven. Nu dat niet kan kun jij als leider helpen daar initiatieven in te nemen om ervoor te zorgen dat die nieuwe rituelen er komen. Wat daarbij helpt:
  – Regelmaat, ritme creëren
  – Interafhanklijkheid
  – Onderling in communicatie laten gaan, zorg dat ze elkaar op kunnen en moeten zoeken

 

De vijf condities van teameffectiviteit zijn 5 knoppen waaraan je kunt draaien. Waarvan je je kunt afvragen of alles op orde is of dat je ergens iets zou moeten bijstellen.

 

If it ain’t broken, don’t fix it! Tweak it

We zitten in een bijzondere tijd. Een niet leuke, spannende tijd die onder andere veel vraagt van jouw leiderschap en nieuw leiderschap, community zin. Zorg eerst voor jezelf, je eigen zuurstofmasker op, en zorgt dat je daarna anderen kunt helpen. Als jij niet overeind blijft kunnen ook je mensen niet overeind blijven.

Tot slot: 6 tips voor teams

Tip 1: Blijf in contact: hanteer de 2hr-rule; als collega’s langer dan 2 uur geen contact hebben gehad, stimuleer ze dan om dat wel te doen.

Tip 2: Wat verwacht je: wees duidelijk over wat er gebeurt en wanneer. Op kantoor merk je of de ander gestresst is of druk. Nu moet je extra vinger aan de pols houden!

Tip 3: Check in: Met jezelf en anderen. Laat weten hoe je je voelt, waar je dankbaar voor bent, waar je kunt helpen en check hoe het met de ander is.

Tip 4: Eat the frog: Start niet met het gemakkelijkste. Het is verleidelijk om de makkelijke dingen eerst af te werken. Dat maakt het afvinklijstje lekker snel vol. Begin je dag met taaie klussen waar jouw beste denken voor nodig is!

Tip 5: Talk big & small: Soms is het kleine waardevoller! Zorg ook voor small talk. Om gewoon even te verbinden. Aandacht voor de ”chit” in de “chat”.

Tip 6: Blijf doorbouwen op elkaar: Blijf mensen uitnodigen om met ideeën te komen. In dit soort situaties waarin de druk hoog wordt zie je vaak dat teams terug gaan naar de basis waardoor nieuwe creativiteit onder druk komt te staan. Terwijl je dat nu juist nodig hebt om het team vitaal te houden. Als je anderen stimuleert om met ideeën te komen en toestaat om fouten te maken wordt er geleerd. Goed of fout bestaat niet. Het is goed of, je hebt ervan geleerd.

 

Als je anderen stimuleert om met ideeën te komen en toestaat om fouten te maken wordt er geleerd. Goed of fout bestaat niet. Het is goed of, je hebt ervan geleerd.

 

Gooiconsult biedt je inzichten waarmee je aan de slag kunt gaan. In de vorm van een webinar helpen we leiders binnen organisaties met TACTvol leiderschap. Verdieping per onderdeel is mogelijk via de TACT e-workshops. Is er binnen jouw organisatie of team ook behoefte naar tactvol leiderschap op afstand? Bekijk de informatie of neem contact op, we helpen graag.


WEBINAR EN E-WORKSHOPS

Om organisaties te helpen TACT-vol leiding te geven op afstand verzorgen we webinars en e-workshops.

Interesse in de e-workshop Team of webinar TACTvol leidinggeven?

Neem contact op


Meer weten over TACT en tactvol leidinggeven op afstand op deze website? Kijk hier voor een overzicht.

Lees ook het artikel ‘Team dynamics; in veel teams schuilt een dream team!’

De 5 condities van teameffectiviteit

Multipliers presentatie Gooi Evening

Tijdens de Gooi Evening was het centrale thema Teams. Rick de Rijk koppelde dit via Teamleiderschap aan Multipliers. Hoe werkt het met de accidental diminishers in teams?

Klik op de afbeelding hieronder en download zijn presentatie.

Meer informatie over Multipliers vind je hier! Neem ook gerust contact met ons op over wat Multipliers kan betekenen binnen jouw organisatie.