• HOE TEAMONTWIKKELING ECHT WERKT

  En je grip krijgt op verbetering van teameffectiviteit

Veranderingen in organisaties beïnvloeden teams

Organisaties veranderen om veel redenen: fusies en overnames, veranderende marktomstandigheden, een crisis als Corona, een efficiëntieslag om de concurrentie het hoofd te bieden, toetreding van nieuwe informatietechnologieën, veranderende arbeidsverhoudingen, nieuwe generatie medewerkers, en zo verder. Veranderingen, groot en klein, zijn aan de orde van de dag. Vaak heeft dit effect op afdelingen en zeker op teams. Teams die opstarten, van samenstelling veranderen of anders moeten gaan werken.

WAT HEEFT EEN TEAM NODIG?

Voor goed werkende teams zijn 5 condities essentieel. Naast de vier condities waar ook teamwetenschapper Richard Hackman zich op focust, hebben wij het individuele perspectief toegevoegd. Werken aan deze conditie vergroot teameffectiviteit sterk: bijvoorbeeld door het leren kennen van elkaars capaciteiten en drijfveren, maar ook ieders eigenaardigheden en communicatiestijl.

De 5 succes condities zijn:

 1. Een eenduidige en aantrekkelijke koers
 2. Georganiseerde groepsprocessen
 3. Beschikbare coaching en leiderschap
 4. Benutten van individuele capaciteiten
 5. Ondersteunende organisatiecontext

Door onze ervaring met ruim 900 teams te koppelen aan wetenschappelijke methodieken, weten wij dat werken aan teams werkt. Teamontwikkeling betekent werken aan die condities die versterkt moeten worden. Dat doen wij op basis van onze team aanpak waarbij een aantal principes leidend zijn.

De principes van een succesvolle aanpak

Onze passie is organisaties laten excelleren door mensen te laten uitblinken. Om dit te realiseren brengen wij doelgericht verandering teweeg. Op basis van onze 40-jarige ervaring met (team) ontwikkelprogramma’s hebben wij een deskundigheid ontwikkeld die uitgaat van een aantal principes. Er verandert echt wat als we onderstaande principes hanteren.

 • Leren en presteren verbinden

 • In co-creatie met de klant veranderen

 • Plezierig ontwrichten

 • Als partner van de klant maatwerk leveren

 • Vanuit deskundigheid de scherpste interventies kiezen

VERBETEREN VANUIT WETENSCHAP EN ERVARING

Onze reis naar een werkend team model

Wanneer werkt teamontwikkeling echt goed? Na vele ervaringen met diverse teams in organisaties en bij overheden namen we de proef op de som. We doken in de wetenschap van teams en de ontwikkeling tot effectieve teams. We vonden vele methodieken en theorieen, bewezen en niet bewezen. We plaatsten kanttekeningen op basis van onze eigen ervaringen en inzichten en zochten naar een goede fundering voor een eigen, werkend model. Geïnspireerd door het wetenschappelijke werk van Richard Hackman die heldere voorwaarden stelt aan een effectief team, onstond onze eigen mix van belangrijke condities: Het Gooiconsult Team Model.

Nieuwsgierig naar deze reis en het resultaat? We hebben er een whitepaper over geschreven, waarin we onze bevindingen en unieke aanpak uit de doeken doen. Vraag het direct aan!

Is jouw team wel een écht team?

Doe de Quick Scan Teams

De Quick Scan Teams is een snelle manier om te weten of we spreken van een écht team. Hiervoor hebben we samen met ROI Institute Europe een aantal criteria vastgesteld. Nieuwsgierig? Doe de scan en ontdek direct meer over de samenstelling van jouw team!

Heb je naar aanleiding van de uitkomst vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

EEN COMPLEET MODEL

Een goed model is een solide basis om met de ontwikkeling van je team aan de slag te gaan. Het houdt je scherp en zorgt ervoor dat je je minder snel richt op je eerste gevoel. Je hebt alle factoren die bijdragen goed in het vizier.

Wij hebben gemerkt dat een gestructureerde manier van kijken en handelen aan de hand van het Gooiconsult Team Model daadwerkelijk resultaten oplevert: beter presterende teams gekoppeld aan een plezierige samenwerking. En dat tonen we aan. Wil jij dat ook? Neem contact met ons op. We denken graag mee met jouw teamuitdaging.

Gooiconsult Team Model SAMEN

SAMEN WETEN WE MEER, SAMEN CREËREN WE MEER

Wil je met ons van gedachten wisselen over jouw team en teamuitdagingen? We zijn benieuwd! Laat het ons weten.