• SUCCES IS EEN TEAMPRESTATIE

    Over teameffectiviteit en teamontwikkeling

De manier waarop we samenwerken in teams verandert steeds meer. ICT ontwikkelingen, agile werken en de Covid crisis hebben van virtueel werken een alledaagse zaak gemaakt. Daarnaast veranderen organisaties continu en zien we dat teams steeds vaker tijdelijk van aard zijn en werken mensen in meerdere teams tegelijkertijd. Al deze zaken hebben invloed op de samenwerking binnen én tussen teams. Hoe zorg je voor effectieve teamsamenwerking in een steeds veranderende omgeving?

HET GOOICONSULT TEAM MODEL

Onze reis naar een werkend team model

Wanneer werkt teamontwikkeling echt goed? Na ervaring met honderden directie- , management- en operationele teams in overheidsinstellingen en commerciële organisaties, namen we de proef op de som. We doken in de wetenschap van teams, teameffectiviteit en teamontwikkeling. We vonden vele methodieken en theorieën, bewezen en niet bewezen. We plaatsten kanttekeningen bij onze eigen ervaringen en inzichten en zochten naar een goede fundering voor een eigen, werkend model. Geïnspireerd door het wetenschappelijke werk van Richard Hackman die heldere voorwaarden stelt aan een effectief team, ontstond onze eigen mix van belangrijke condities: Het Gooiconsult Team Model: SAMEN. Hierbij gaan we uit van 5 voorwaarden waaraan voldaan moet worden om effectief te kunnen samenwerken in teams.

De 5 voorwaarde voor effectieve teams:

1. Structuur en cultuur 
2. Aantrekkelijke en eenduidige koers
3. Mogelijkheden in de organisatie context
4. Expertise en kwaliteiten benutten
5. Noodzakelijke coaching en leiderschap

Dit model vormt de basis voor onze teamontwikkeltrajecten.

MAATWERK AANPAK IN 7 STAPPEN

Elk team is anders en elk team heeft zijn eigen vraagstuk. Een effectief team ontwikkelprogramma is dus maatwerk; door en voor het team ontworpen en uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat het team ontwikkelprogramma goed aansluit hanteren wij een 7 stappen aanpak. Deze aanpak is erop gericht om in co-creatie met het team en de leidinggevende een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten en een programma te ontwikkelen. Door deze aanpak ontstaat eigenaarschap in het team en dat vergroot de kans op succes. De 7 stappen:

  • 1.Matching teamvraag en facilitator

  • 2. Kennismakingsgesprek

  • 3. Teamscan

  • 4. Teamintake

  • 5. Verslag en voorstel

  • 6. Teamontwikkeltraject

  • 7. Meten en evaluatie

ONZE WHITEPAPERS OVER TEAMONTWIKKELING

Wil je meer weten over onze visie op Teams en onze aanpak? Over de totstandkoming van ons model en over het aanpakken van cultuurverandering via teams hebben wij 2 whitepapers geschreven. Vraag ze hieronder aan. Natuurlijk kun je ook contact opnemen om er verder met ons over in gesprek te gaan.

Whitepaper: Succes is een teamprestatie

Steeds vaker worden wij gevraagd om teams te begeleiden effectiever samen te werken of een verandering succesvol vorm te geven. Mede daardoor groeide bij ons de nieuwsgierigheid; wanneer werkt teamontwikkeling nu écht? En is er een manier om teameffectiviteit en samenwerkingsplezier methodisch te verbeteren? We hebben gezocht naar een methodiek die recht doet aan de unieke situatie van elk team en die tegelijkertijd transparant is. Die wetenschappelijk gefundeerd en praktisch toepasbaar is. En die werkt voor fysieke, virtuele of hybride teams. In deze whitepaper lees je over onze zoektocht en het ontstaan van ons eigen model. We beschrijven hoe het kritisch bekijken van vele team programma’s en de inspiratie van Richard Hackman leidden tot het Gooiconsult Team Model SAMEN. Tot slot lees je hoe we vanuit dit team model SAMEN een team aanpak gebruiken die recht doet aan de ervaringen en intelligentie van teamleden.

Whitepaper: Cultuurverandering start in teams

Cultuurverandering is een weerbarstig thema en vergt een lange adem. Regelmatig lees je over organisaties die last hebben van een toxische of onveilige cultuur. Dergelijke organisaties veranderen alleen door in te grijpen in de hiërarchie. Om werkelijk cultuurverandering te realiseren is commitment in de top van de organisatie en een intrinsieke wil en urgentie om te veranderen noodzakelijk. Er zijn meerdere manieren om cultuurverandering aan te pakken. Wij zijn van mening dat er niet 1 juiste oplossing is, maar dat het team als aangrijpingspunt te weinig wordt benut. We hopen je met deze whitepaper te inspireren om op een andere manier naar cultuurverandering te kijken.

whitepaper teams

Doe de Quick Scan Teams

De Quick Scan Teams is een snelle manier om te weten of we spreken van een écht team. Hiervoor hebben we samen met ROI Institute Europe een aantal criteria vastgesteld. Nieuwsgierig? Doe de scan en ontdek direct meer over de samenstelling van jouw team!

Heb je naar aanleiding van de uitkomst vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

QUICK SCAN TEAMS

ALS JE INZOOMT OP TEAMS, STIJGEN INDIVIDUEN BOVEN ZICHZELF UIT

Wil je met ons van gedachten wisselen over jouw team en teamuitdagingen? We zijn benieuwd! Laat het ons weten.