• HOE TEAMONTWIKKELING ECHT WERKT

    En je grip krijgt op verbetering van teameffectiviteit

Veranderingen in organisaties beïnvloeden teams

Organisaties veranderen om verschillende redenen. Fusies en overnames, veranderende marktomstandigheden, een crisis als Covid-19 of een efficiëntie-slag om de concurrentie het hoofd te bieden. Ook nieuwe informatie technologieën of een nieuwe generatie medewerkers zijn redenen voor verandering. Veranderingen (groot en klein) zijn aan de orde van de dag. Vaak hebben deze veranderingen effect op afdelingen en teams. Teams die opstarten, van samenstelling veranderen, anders gaan werken of ophouden te bestaan.

WAT HEEFT EEN TEAM NODIG?

Voor goed werkende teams zijn 5 condities essentieel. Naast de condities waar ook teamwetenschapper Richard Hackman zich op focust, hebben wij het individuele perspectief toegevoegd. Werken aan deze conditie vergroot teameffectiviteit sterk: bijvoorbeeld door het leren kennen van elkaars capaciteiten, drijfveren en expertises, maar ook ieders eigenaardigheden en communicatiestijl.

De 5 succes condities zijn:

1. Structuur en cultuur organiseren
2. Aantrekkelijke en eenduidige koers
3. Mogelijkheden in de organisatie context
4. Expertise en kwaliteiten benutten
5. Noodzakelijke coaching en leiderschap

Waarin de beginletters van de condities het acroniem SAMEN vormen. Tenslotte is het doel van een team om SAMEN te werken.

Door onze ervaring met ruim 900 teams te koppelen aan wetenschappelijke methodieken, weten wij dat werken aan teams werkt. Teamontwikkeling betekent werken aan die condities die versterkt moeten worden. Dat doen wij op basis van onze team aanpak waarbij een aantal principes leidend zijn.

De principes van een succesvolle aanpak

Onze passie is organisaties laten excelleren door mensen te laten uitblinken. Om dit te realiseren brengen wij doelgericht verandering teweeg. Op basis van onze 40-jarige ervaring met (team) ontwikkelprogramma’s hebben wij een deskundigheid ontwikkeld die uitgaat van een aantal principes. Er verandert echt wat als we onderstaande principes hanteren.

  • Leren en presteren verbinden

  • In co-creatie met de klant veranderen

  • Plezierig ontwrichten

  • Als partner van de klant maatwerk leveren

  • Vanuit deskundigheid de scherpste interventies kiezen

VERBETEREN VANUIT WETENSCHAP EN ERVARING

Onze reis naar een werkend team model

Wanneer werkt teamontwikkeling echt goed? Na ervaring met honderden directie- , management- en operationele teams in overheidsinstellingen en commerciële organisaties, namen we de proef op de som. We doken in de wetenschap van teams, teameffectiviteit en teamontwikkeling. We vonden vele methodieken en theorieën, bewezen en niet bewezen. We plaatsten kanttekeningen bij onze eigen ervaringen en inzichten en zochten naar een goede fundering voor een eigen, werkend model. Geïnspireerd door het wetenschappelijke werk van Richard Hackman die heldere voorwaarden stelt aan een effectief team, ontstond onze eigen mix van belangrijke condities: Het Gooiconsult Team Model: SAMEN.

Nieuwsgierig naar deze reis en het resultaat? We hebben er een whitepaper over geschreven, waarin we onze bevindingen en unieke aanpak uit de doeken doen. Vraag het direct aan!

Is jouw team wel een écht team?

Doe de Quick Scan Teams

De Quick Scan Teams is een snelle manier om te weten of we spreken van een écht team. Hiervoor hebben we samen met ROI Institute Europe een aantal criteria vastgesteld. Nieuwsgierig? Doe de scan en ontdek direct meer over de samenstelling van jouw team!

Heb je naar aanleiding van de uitkomst vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

EEN COMPLEET MODEL

Een goed model is een solide basis om met de ontwikkeling van je team aan de slag te gaan. Het houdt je scherp en zorgt ervoor dat je je minder snel richt op je eerste gevoel. Je hebt alle factoren die aan teameffectiviteit bijdragen goed in het vizier.

Wij hebben gemerkt dat een gestructureerde manier van kijken en handelen aan de hand van het Gooiconsult Team Model SAMEN daadwerkelijk resultaten oplevert: beter presterende teams gekoppeld aan een plezierige samenwerking. En dat tonen we aan. Wil jij dat ook? Neem contact met ons op. We denken graag mee met jouw teamuitdaging.

Gooiconsult Team Model SAMEN

ALS JE INZOOMT OP TEAMS, STIJGEN INDIVIDUEN BOVEN ZICHZELF UIT

Wil je met ons van gedachten wisselen over jouw team en teamuitdagingen? We zijn benieuwd! Laat het ons weten.