Externe Mindset

Mindset gaat over hoe je je omgeving ervaart: met een Inward Mindset is ons individuele perspectief het uitgangspunt, terwijl mensen met een outward of externe mindset de perspectieven, behoeften en uitdagingen van anderen ook als uitgangspunt nemen, daarop hun gedrag afstemmen en resultaten blijven monitoren.

Waarom Externe Mindset?

Inzicht in sturende opvattingen onder gedrag is noodzakelijk om dat gedrag duurzaam te veranderen. Wij hebben veel methodes gebruikt om overtuigingen inzichtelijk te maken, maar veel methodes waren weinig gestructureerd, lastig overdraagbaar of weinig effectief. Externe Mindset is een gestructureerde manier om effectief de ‘mentale software’ te onderzoeken en te beïnvloeden. Niet vaag, maar onderzoek direct gekoppeld aan resultaat van handelen. Daarnaast levert Externe Mindset concrete taal op om eenduidig over bronnen van dat gedrag te praten.

Wat levert Externe Mindset op?

Door het ontwikkelen van een Externe Mindset is het voor organisaties mogelijk om personele kosten in de organisatie te verlagen. Verbeterde samenwerking tussen individuen en teams maakt het mogelijk om ruis in de organisatie aanzienlijk terug te brengen en blijvend competitief voordeel te realiseren. Met als resultaat een lagere personele uitstroom, lagere verletkosten, soepele communicatie en besluitvorming en meer winst. ‘Met elkaar anders de wedstrijd in’.

The Outward Mindset van The Arbinger Institute

The Arbinger Institute has helped millions with their books Leadership and Self Deception and the Anatomy of Peace. Their latest book offers a new and intuitive way to teach these same principles through the medium of mindset.

This book presents compelling true stories to illustrate the gaps that individuals and organizations typically have between their actual inward mindsets and their needed outward mindsets. And it provides simple yet profound guidance and tools to help any individual, group, and organization bridge this mindset gap and achieve breakthrough results in work, relationships, and organizational performance.

Waarom is verandering in mindset nodig?

‘We werken met elkaar aan dezelfde uitdagingen in onze organisatie. Maar als ik met mijn collega’s van andere afdelingen spreek, dan lijkt het wel of zij van een andere planeet komen en vooral hun eigen gang gaan’. Vaak proberen we dit soort dilemma’s te verbeteren door mensen ander gedrag aan te leren. Dit leidt soms tot het gewenste resultaat en in veel gevallen ook niet. Waarom is dat? Gedrag kun en wil je pas echt veranderen als je de bron van dat gedrag ook verandert: de mindset. Met verandering in mindset zal nieuw aangeleerd gedrag beklijven en creëer je het gewenste resultaat.

Ik help je graag verder

Externe Mindset in jouw organisatie?

Om de Nederlandse markt te kunnen bedienen participeert Gooiconsult daarom in Arbinger NL, een partnership tussen The Arbinger Institute USA en Ownpower en Gooiconsult. Neem contact op met Gooiconsult om te onderzoeken hoe Externe Mindset in jouw organisatie veranderingen een sterke impuls kan geven.

Naar het contactformulier

Onze opdrachtgevers