Ontmoet, onderzoek, ontdek bij GooiLive’19

Op 1 oktober staat ons event in het teken van nieuwsgierigheid. Want de snelheid van de huidige maatschappij vraagt om andere vaardigheden. Voor organisaties die willen overleven in deze wereld is nieuwsgierigheid onmisbaar. Naast vele experts ervaren ook wij dat het willen weten, onderzoeken en het stellen van vragen, onmiskenbaar elementen zijn van deze tijd.

Met inspirerende keynotes, businesscases van oa KPN en KLM en diverse inzicht gevende workshops, zorgen we voor een interessant programma.

Het decor van GooiLive’19 is ons mooie pand Huize Voordaan in Groenekan. In een informele sfeer met verrassend lekkere hapjes is er tijd en ruimte voor ontmoeten, onderzoeken en ontdekken. Vanuit de focus op leren & presteren in organisaties, gaan we onderzoeken hoe je nieuwsgierigheid kunt vergroten en ontdekken hoe je daarmee de organisatie helpt verbeteren.

Het programma en andere informatie staat op Gooiconsult.nl/Live en aanmelden kan direct via deze link.

NRTO: NLQF biedt transparantie en houvast

NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, werkt samen met het NLQF (Het Nederlands Kwalificatieraamwerk die bijdraagt aan de arbeidsmobiliteit) aan transparantie, kwaliteit en inzetbaarheid van het aanbod op het gebied van onderwijs, opleiding, training, EVC en examens. In hun laatste publicatie ook een bijdrage van Gooiconsult.

NRTO-NLQF-publicatie

 

NLQF is een kans voor het niet-formele opleidingscircuit

Rick de Rijk is als CEO en eigenaar verbonden aan Gooiconsult. Hij is al ruim 20 jaar actief op het domein van leren en presteren. Ook was hij voorzitter van de Vetron (Vereniging voor trainings- en opleidingsinstituten Nederland). Hij was betrokken bij de eerste ontwikkeling van het NLQF in Nederland vanuit zijn toenmalige rol als bestuurslid bij de NRTO. Dit was in de periode dat de Commissie Leijnse het advies schreef over de introductie van het Nederlands Kwalificatiekader NLQF. Dat advies vormde de grondslag voor de oprichting van het NCP NLQF in 2012. Wat zijn volgens Rick de Rijk relevante ontwikkelingen voor het NLQF?

foto Rick de Rijk

“Om met wat cijfers te beginnen: jaarlijks volgen 1,7 miljoen mensen een opleiding en 84% volgt deze bij private instellingen. Gezamenlijk vertegenwoordigt de wereld van training en opleiding/cursussen een omzetwaarde van ruim drie miljard euro.* Dat zijn grote getallen. Ik heb het NLQF altijd als een kans gezien voor niet-formele opleiders om daar waarde toe te voegen.”

Twee dimensies

“Je kunt je twee dingen afvragen: wat levert een opleiding op voor een organisatie en wat levert een opleiding op voor een individu? Zowel de organisatie als het individu investeren in die opleiding. En waar het in de reiswereld, verzekeringswereld, bankwereld enzovoort heel normaal is dat een consument zaken met elkaar vergelijkt, is dat in de opleidingswereld helemaal niet zo gewoon. En daar is het NLQF van waarde. NLQF maakt dat diploma’s en leerniveaus sneller, objectiever en dus beter met elkaar te vergelijken zijn. Deelnemers zien vaak door de bomen het bos niet meer en ook voor opdrachtgevers is het vaak niet duidelijk waar ze op moeten kiezen. NLQF is een hefboom om het gesprek te bevorderen over de vergelijking van opleidingen en wat deze opleveren voor organisaties en mensen.”

Voorbeeld
“ABN AMRO, een van onze opdrachtgevers, liet bijvoorbeeld de kwalificatie Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO inschalen op NLQF-niveau 6. Voor de mensen die de bank in het verleden waren binnengekomen met een mbo-opleiding, en door interne opleidingen de kwalificatie Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO hebben behaald, is dat geweldig. En voor de financiële instelling ook: die toont aan met hooggekwalificeerd personeel te werken.”

Sturen op uitkomsten

“Tot nu toe vinden wij het met elkaar redelijk normaal dat er bij opleidingen niet gestuurd wordt op de uitkomsten, maar op de inspanningen. Ergens aan hebben deelgenomen en er tevreden over zijn (of niet natuurlijk) vinden wij in veel gevallen nog afdoende als “evaluatie”. Terwijl het natuurlijk gaat om wat je hebt geleerd: om leeruitkomsten. NLQF helpt ook om op dit punt duidelijkheid te creëren, omdat de NLQF-niveaus worden bepaald op basis van leeruitkomsten. Daarnaast gaan wij bij Gooiconsult nog een stap verder en vinden we het belangrijk om het in de praktijk te laten werken (zichtbaar gedrag) en dat de organisatie er daadwerkelijk door verandert/verbetert (impact).”

Huidige ontwikkelingen

“Het is fantastisch dat het NLQF-niveau – na het wetgevingstraject dat nu loopt – over niet al te lange tijd op alle reguliere diploma’s komt te staan. Bij de huidige schaarste op de arbeidsmarkt, de war on talent, kan een NLQF-niveau voor de niet-formele opleidingsmarkt een onderscheidende waarde zijn. NLQF past ook goed bij de toename van mobiliteit op de arbeidsmarkt: het is steeds belangrijker dat mensen kunnen aantonen wat hun opleidingen waard zijn. En de leerder zit steeds meer aan de knoppen. Leren en werken loopt steeds meer door elkaar heen. Mensen leren op steeds meer verschillende manieren. Al deze ontwikkelingen maken dat het steeds belangrijker wordt om je te focussen op wat het oplevert. Door de focus op leeruitkomsten, sluit NLQF aan bij de ontwikkeling waarbij niet hoe maar wat je hebt geleerd het verschil maakt!”

Interview NLQF 10 december 2018
*Bron: www.nrto.nl (https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2018/09/Facts-Figures-Leven-Lang-Leren-update-2018.pdf )

NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Ze maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke als private aanbieders te vergelijken.

Lees hier het interview op de NLQF website.

TEAMS AANJAGERS VAN VERBETERING ORGANISATIE PERFORMANCE?

Wil je meer weten over de (on)zin van teamtrajecten? En hoe je met teams de organisatieperformance kunt verbeteren? Kom naar de Gooi Evening!

In samenwerking met onze partners Bloomville, EMC Performance, Ownpower, Perflectie, ROI Institute Europe en Tulser belichten wij dit thema vanuit diverse hoeken, in de gemoedelijke sfeer van een avondmarkt. Struin rond, doe kennis op, bespreek mogelijkheden voor jouw team(vraagstukken) en ontmoet HR en business collega’s.

Informatie en aanmelden
Enthousiast geworden? Meld je hier aan. We hopen je te ontmoeten op de Gooi Evening!

SEO Marktmonitor: private opleidersmarkt volop in ontwikkeling

SEO Economisch onderzoek publiceerde onlangs de ‘Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen’ waaruit blijkt dat de private opleidersmarkt volop in beweging is. Hans Hillen (voorzitter NRTO) overhandigde op 12 juni het eerste exemplaar van deze marktmonitor aan Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij de in ontvangst name van de marktmonitor gaf de minister aan het te waarderen dat de sector elke drie jaar een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt de ontwikkelingen binnen de branche in kaart te brengen. Opvallend vond zij de groei van het aanbod van kortere opleidingstrajecten.

Enkele conclusies:

Het aantal opleidingsbedrijven is met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014, er is een toename van het afstandsonderwijs en een afname van het contactonderwijs.

Gecombineerde (blended) opleidingsvormen en korte opleidingen met een duur van maximaal vijf dagen winnen marktaandeel. Vooral de eendaagse opleidingen laten een sterke stijging zien.

Rick de Rijk van Gooiconsult herkent zich sterk in deze trend. “Het aantal blended trajecten bij Gooiconsult is 100%. Organisaties bewegen alleen van A naar B via B… En bij B hoort meer en meer: digitalisering, automatisering, leren = werken en vice versa, aantoonbaar maken dat iets werkt, etc! Wij draaien zelfs programma’s van een jaar waarin het aantal contactmomenten in totaal maar 5 keer een dagdeel is! We praten er graag met je over verder of… willen onze klanten dat uiteraard ook met plezier met je doen!

Meer dan 80 procent van de bedrijven is alleen in Nederland actief. Het percentage bedrijven dat ook buiten Europa actief is is met 4 procent gehalveerd ten opzichte van 2014.

“Dit is een interessant gegeven. Dat komt voor mij onverwachts. Als wij naar onze klanten en samenwerkingen kijken dan zien we het tegenovergestelde. Meer en meer is Gooiconsult actief buiten Nederland. Enerzijds omdat we met internationale concepten werken als: Multipliers, Outward Mindset, Challenger Sales etc. Anderzijds wordt dit ingegeven omdat onze klanten een nieuwe way-of-working, een nieuwe vorm van leiderschap etc. wereldwijd willen uitrollen. Think global and act local is daarbij het adagium. Wij kunnen beide leveren. Misschien maakt dat wel dat wij juist behoorlijk gegroeid zijn op de stuk”. 

De opleidingsaanbieders kijken relatief positief naar de toekomst. Bekijk hier het hele rapport of lees meer op de website van NRTO.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) De NRTO is de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De missie is: het beste uit mensen (jong en volwassen) halen, talenten ontwikkelen en mensen helpen hun ambities te realiseren. Leden van de NRTO zijn in het bezit van het NRTO-keurmerk. Het teken van kwaliteit en professionaliteit.

De Privacy wetgeving

Er wordt veel gecommuniceerd over het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Ook wij hechten hier vanzelfsprekend waarde aan. Gegevens die wij ontvangen gebruiken we alleen waarvoor ze bedoeld zijn en we gaan er zorgvuldig mee om.

Bekijk hier onze Privacyverklaring en zijn er vragen over uw privacy?
Neem dan gerust contact met ons op.

Peergroup-bijeenkomst Challenger Sales

Op 28 mei was Challenger Sales het onderwerp van de tweede bijeenkomst van dit jaar van de Senior Sales Professional. De sessie werd verzorgd door Twan Bijsterveld en Rick de Rijk, beide van Gooiconsult uit Groenekan alwaar we ook te gast waren deze avond. Na een goed verzorgd buffet en de openingswoorden van Chris van Roosmalen, nam Twan als eerste het woord. In zijn opening gaf hij aan het geschreven boek “The Challenger Selling Model” van CEB te hebben lezen. Een boek waarvoor +/- 6000 salesprofessionals zijn ondervraagd, om in kaart te brengen wat goede verkopers nu onderscheidt van de mindere. Een belangrijke uitkomst volgens Twan, was dat High Performers op een goede manier met hun schaarse tijd/energie omgaan. En hier zeer bewust mee bezig zijn.

Vervolgens werd, gezamenlijk met de aanwezigen, gekeken wat er in de afgelopen 10 tot 15 jaar in het salesvak veranderd was. De meeste gaven aan dat sales nu veel meer een vak/ambacht is geworden. Dit omdat klanten andere dingen verwachten, en dat de te leveren producten/diensten veel complexer zijn geworden. Daarnaast is de klant tegenwoordig veel beter op de hoogte en is de DMU, waarmee geschakeld moet worden, veel complexer. Door dit alles is het leveren van toegevoegde waarde er niet eenvoudiger op geworden. Deze bewegingen bevestigen volgens Twan de uitkomst op het gebied van Challenger Sales, namelijk dat de tijd nu nog schaarser is geworden, en dat de salesprofessionals hier nog zuiniger mee om moet gaan.

In het verleden werd er dus veel aan Product Selling gedaan. Dit kan nog steeds een succesvolle salesstrategie zijn. Echter, indien er sprake is van complexere business issues zal er toch gekozen moeten gaan worden voor een andere aanpak. Hiervoor werden door Twan twee salesmethodieken tegen elkaar afgezet, te weten Consultative Selling en de Challenger Sales. Zie hiervoor de bijgevoegde presentatie.

Om de waarde van de contactenmatrix te bepalen kent men binnen Challenger Sales drie klant typologieën: Mobilizers, Talkers en Blockers. Aangezien tijd een schaars middel is van de huidige salesprofessional is het goed om deze heel bewust in kaart te brengen zodat je kunt bepalen bij wie je moet zijn en/of dat momenteel reeds het geval is. Twan gaf aan dat je het meest succesvol bent als je aan tafel zit met de Mobilzers, aangezien de Blockers niet willen veranderen en de Talkers wel willen veranderen, maar hiertoe niet het mandaat hebben. Talkers zijn daarnaast wel belangrijk om je in contact te brengen met Mobilizers. Binnen deze laatste groep zijn een drietal varianten te onderscheiden : Go-Getters, Teachers en Skeptics. Bovenstaande insteek staat haaks op hetgeen de meeste salesprofessionals hebben geleerd, namelijk dat het goed is om binnen een organisatie veel contacten te hebben. Het is dus goed, om met de juiste personen (de Mobilizers en beperkt met de Talkers) contact te hebben. In de bijgevoegde presentatie vind je meer achtergrond over de verschillende typologieën.

Binnen Challenger Sales is er eveneens gekeken naar de profielen van de succesvolle salesprofessionals. Men zag dat de volgende profielen succesvol waren

 • In 7% van de gevallen, The Relationship Builder
  • Dit is de verkoper die goede persoonlijke relaties opbouwt en onderhoudt
 • In 12 % van de gevallen, The Problem Solver
  • De klantgerichte en detail georiënteerde verkoper die evengoed een servicemedewerker kan zijn
 • In 17 % van de gevallen, The Hard Worker
  • De gemotiveerde en gedreven verkoper die er veel tijd insteekt en inzet toont
 • In 25% van de gevallen, The Lone Wolf
  • De zelfverzekerde “Verkoop Cowboy” die zijn eigen instinct volgt en niet noodzakelijk de lijn van het management
 • In 39 % van de gevallen, The Challenger
  • De verkoper die met veel kennis van zaken nieuwe inzichten en nieuwe benaderingen voor klantproblemen durft te benoemen.
  • Deze verkoper leert de klant het verschil, neemt de regie en biedt maatwerk
  • Deze verkoper bouwt indien nodig constructieve spanning op bij de klant.

Ten slotte is er binnen de Challenger Sales nog gekeken naar de salesfunnel van de High Performer. Daar waar de gemiddelde salesfunnel er als een wig uitziet, is dit bij de succesvolle verkoper niet het geval. Die ziet er uit als een spijker, omdat hij snel contact maakt met de goede klant, kwaliteit verkiest boven kwantiteit en leads bekijkt op basis van rigoureuze selectiecriteria. In de Slides-Keynote-Challenger-Sales-SMA is dit grafisch weergegeven.

Lees hier meer over Challenger Sales.

Gooi Afternoon terugblik