Ymere klantcase

Vraag van de klant

De invoering van de nieuwe woningwet én de nieuwe strategie van Ymere geven aanleiding tot herijking van de interne aansturing. “Ymere is meer in transitie dan Ymere zich bewust is”. Er is een transitie nodig om het maatschappelijke doel van Ymere op een efficiënte manier te bereiken. De focus moet gaan liggen op het matchen van vraag en aanbod om zo de doorstroom te vergroten en op een duurzaam verdienmodel ten aanzien van ons vastgoed. Om de managers van Ymere te helpen leiding te geven aan deze transitie is het ontwikkeltraject Leerlijn managers ontwikkeld.

Doelstellingen traject

Hieronder wordt de ambitie van Ymere t.a.v. ontwikkeling van het management beschreven. Wat is nodig voor leidinggevenden bij Ymere?

 • Meer resultaatgerichtheid
  • Kaders stellen vanuit inhoud (vakmanagers)
  • Meer (zelf) reflecterend vermogen
  • Sneller tot besluiten komen
 • Vergroten van het vermogen om door meer dan 1 lens te kijken, kunnen wisselen van perspectief (bijv. huurders, bijdragen aan stad, regelgeving, Ymere, individu)
 • Aanspreken en feedback geven
  • Elkaar meer aanspreken

Aanpak

De leerlijn start met een performance scan op basis waarvan de keuze voor individuele modules en het formuleren van individuele ontwikkeldoelen plaatsvindt. De leidinggevende voert een voorbereidend gesprek met de deelnemer. De trainer voert een intakegesprek met de deelnemer en zijn leidinggevende, een zogenaamd driegesprek. Vervolgens kent het programma een verplicht thema gedeelte van 3 dagen, specifiek gericht op Resultaatgericht Leiderschap. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere persoonlijk leiderschap, OGSM, besluitvorming, Multipliers en resultaatgerichte gesprekken voeren. Op basis van persoonlijke behoefte en ontwikkelnoodzaak kan vervolgens gekozen worden uit een 8-tal keuze modules van 1 dagdeel met bijvoorbeeld thema’s als high performing teams, feedback geven en situationeel leiderschap. In het 20% leren wordt Intervisie ingezet om de deelnemers in contact te laten blijven over de ervaringen in toepassen in de praktijk. G@PP wordt ingezet als online leeromgeving om de voorgenomen gedragsverandering te ondersteunen in de praktijk inclusief feedback team.

Resultaat

Het traject loopt nog door tot in 2018. Tot nu toe hebben drie groepen het verplichte themagedeelte doorlopen. De resultaten uit de evaluaties geven aan dat het ontwikkeltraject tot nu als erg succesvol wordt ervaren. Alle facetten zijn aanwezig om tot een succesvolle interventie te komen waarbij de voorspelling is dat het geleerde zal worden toegepast in de praktijk. Dit leiden wij onder andere af uit de volgende evaluatie uitkomsten:

 • De modules scoren gemiddeld een 7 of hoger en zijn als relevant en belangrijk ervaren;
 • Deelnemers geven aan nieuwe kennis te hebben opgedaan;
 • Deelnemers hebben de mogelijkheid, de wil en de begeleiding om het geleerde te gaan toepassen.

Meer weten over Leiderschap en de diverse mogelijkheden hiervoor binnen jouw organisatie? Neem contact op met Rick de Rijk.