Hoe leer je leren in een snel veranderende wereld?

Volgens het World Economic Forum (WEF) vraagt de -mede door Covid- steeds verder gaande digitalisering van de wereld waarin we nu leven om veel nieuwe skills. Nieuwe skills als analytics, innovatief denken en leiderschap. In hun vorig jaar verschenen rapport “The future of skills” stellen zij dat 40% van de werknemers deze nieuwe skills al binnen zes maanden nodig heeft.

Learning Week

Tijdens de zgn. Learning Week, die een van onze klanten twee keer per jaar organiseert, kunnen medewerkers op een laagdrempelige manier kennismaken met onderwerpen als leiderschap, vitaliteit en data analytics. Dit keer stonden de kritische skills van de organisatie centraal. Omdat maar liefst 94% van de business leiders verwachten dat medewerkers nieuwe skills ontwikkelen op de werkplek, staan deze skills bij heel veel organisaties hoog op de (Learning & Develeopment) agenda.

Het WEF geeft ook aan dat er tevens meer aandacht nodig is voor actief leren en leerstrategieën. Daarom bood Gooiconsult voor deze Learning Week, naast webinars over leiderschap en teams, ook webinars over leren leren en mindset. Daarmee heeft elke medewerker duurzame strategieën in handen, onafhankelijk wat er geleerd moet worden. Tijdens onze webinars deden meer dan 800 medewerkers mee aan de eerste kennismaking op deze belangrijke thema’s.

Maatwerk in leren

Gooiconsult ontwikkelt maatwerkprogramma’s op het gebied van leiderschap, commercie en teams. In onze programma’s hebben wij aandacht voor het hoe van leren:

 • Leren leren start met focus. De organisatie en het team waar jij werkt heeft een koers, een verlangen waar het naartoe gaat en daarmee ook een impliciet of expliciet appèl op de ontwikkeling van de deelnemer. Dit onderdeel nemen we altijd mee in onze aanpak. Het werk gaat dus mee in het leren. Dit helpt niet alleen bij het leren leren maar ook bij transfer, impact en rendement;
 • De tweede vorm van focus is de vorm voor de deelnemer zelf: Door (generieke) skills te vertalen naar concrete gedragingen die herkenbaar zijn voor de medewerkers, kan de deelnemer via een 360 graden feedback tool meten hoe hij zich verhoudt tot het gewenste (skill) niveau;
 • Met de uitkomsten van de feedback tool, bepaalt de deelnemer een voor hem relevant, persoonlijk doel: dit stimuleert de motivatie om te leren;
 • Geef de lerende learner control. We leren deelnemers om via intervisie gestructureerd met elkaar te blijven leren op voor hen relevante thema’s, maar gebruiken ook een zgn. sportschoolmethode zodat iedereen met datgene aan de slag gaat wat voor hem het meest relevant is;
 • Vroegtijdige en frequente feedback en reflectie zijn belangrijke hulpmiddelen om te leren; naast de 360 graden performance scan, stimuleren wij feedback én reflectie via G@PP, een digitale leertool die wij per programma kunnen aanpassen;
 • De facilitator zoals tools, trainer, het materiaal waar je mee werkt om te leren: jij moet de zekerheid hebben dat het relevant is voor jou. Geen wasstraat dus maar just enough, just for you and just in time;
 • Leren versnel je door anders naar jezelf en de omgeving te kijken. Alleen aandacht voor gedragsverandering is dus niet voldoende; aandacht voor mindset bij de start van onze programma’s zorgt voor een VIER KEER grotere kans voor een succesvolle (organisatie)verandering.

De Gooiconsult Top 4 van belangrijke skills voor de 21ste eeuw:

 • Nieuwsgierigheid: nieuwsgierigheid is de driver om te leren, om te verbeteren en te innoveren, om te veranderen, om jezelf en anderen uit te dagen;
 • Probleem oplossen: onze wereld verandert snel en de toekomst is onzeker. Met probleem oplossende skills ben je in staat een diversiteit aan problemen die je tegenkomt, op te lossen.
 • Zelfmanagement/leiderschap: deze skill is belangrijk om jezelf aan het werk te zetten maar wellicht nog belangrijker om jezelf te leren hoe je met stress, spanning en onzekerheid kan omgaan. Voor leiders belangrijk voor de leider zelf én voor iedereen in zijn omgeving.
 • Samenwerken: gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Naast off line samenwerking is er nu ook aandacht nodig voor effectieve online samenwerking.

De Covid pandemie versnelt de (snelheid van) digitalisering en vergroot de onzekerheid over de toekomst. Aandacht voor duurzame leerstrategieën bij het ontwikkelen van de gewenste skills is daarmee geen luxe maar noodzaak. En daar helpen wij jouw organisatie graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Met dank aan Perflectie (G@PP), Arbinger NL (Mindset) en ROI Institute Europe (performance scans).

Bron: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full