NLQF is een kans voor het niet-formele opleidingscircuit

Rick de Rijk is als CEO en eigenaar verbonden aan Gooiconsult. Hij is al ruim 20 jaar actief op het domein van leren en presteren. Ook was hij voorzitter van de Vetron (Vereniging voor trainings- en opleidingsinstituten Nederland). Hij was betrokken bij de eerste ontwikkeling van het NLQF in Nederland vanuit zijn toenmalige rol als bestuurslid bij de NRTO. Dit was in de periode dat de Commissie Leijnse het advies schreef over de introductie van het Nederlands Kwalificatiekader NLQF. Dat advies vormde de grondslag voor de oprichting van het NCP NLQF in 2012. Wat zijn volgens Rick de Rijk relevante ontwikkelingen voor het NLQF?

foto Rick de Rijk

“Om met wat cijfers te beginnen: jaarlijks volgen 1,7 miljoen mensen een opleiding en 84% volgt deze bij private instellingen. Gezamenlijk vertegenwoordigt de wereld van training en opleiding/cursussen een omzetwaarde van ruim drie miljard euro.* Dat zijn grote getallen. Ik heb het NLQF altijd als een kans gezien voor niet-formele opleiders om daar waarde toe te voegen.”

Twee dimensies

“Je kunt je twee dingen afvragen: wat levert een opleiding op voor een organisatie en wat levert een opleiding op voor een individu? Zowel de organisatie als het individu investeren in die opleiding. En waar het in de reiswereld, verzekeringswereld, bankwereld enzovoort heel normaal is dat een consument zaken met elkaar vergelijkt, is dat in de opleidingswereld helemaal niet zo gewoon. En daar is het NLQF van waarde. NLQF maakt dat diploma’s en leerniveaus sneller, objectiever en dus beter met elkaar te vergelijken zijn. Deelnemers zien vaak door de bomen het bos niet meer en ook voor opdrachtgevers is het vaak niet duidelijk waar ze op moeten kiezen. NLQF is een hefboom om het gesprek te bevorderen over de vergelijking van opleidingen en wat deze opleveren voor organisaties en mensen.”

Voorbeeld
“ABN AMRO, een van onze opdrachtgevers, liet bijvoorbeeld de kwalificatie Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO inschalen op NLQF-niveau 6. Voor de mensen die de bank in het verleden waren binnengekomen met een mbo-opleiding, en door interne opleidingen de kwalificatie Relatiemanager Bedrijven ABN AMRO hebben behaald, is dat geweldig. En voor de financiële instelling ook: die toont aan met hooggekwalificeerd personeel te werken.”

Sturen op uitkomsten

“Tot nu toe vinden wij het met elkaar redelijk normaal dat er bij opleidingen niet gestuurd wordt op de uitkomsten, maar op de inspanningen. Ergens aan hebben deelgenomen en er tevreden over zijn (of niet natuurlijk) vinden wij in veel gevallen nog afdoende als “evaluatie”. Terwijl het natuurlijk gaat om wat je hebt geleerd: om leeruitkomsten. NLQF helpt ook om op dit punt duidelijkheid te creëren, omdat de NLQF-niveaus worden bepaald op basis van leeruitkomsten. Daarnaast gaan wij bij Gooiconsult nog een stap verder en vinden we het belangrijk om het in de praktijk te laten werken (zichtbaar gedrag) en dat de organisatie er daadwerkelijk door verandert/verbetert (impact).”

Huidige ontwikkelingen

“Het is fantastisch dat het NLQF-niveau – na het wetgevingstraject dat nu loopt – over niet al te lange tijd op alle reguliere diploma’s komt te staan. Bij de huidige schaarste op de arbeidsmarkt, de war on talent, kan een NLQF-niveau voor de niet-formele opleidingsmarkt een onderscheidende waarde zijn. NLQF past ook goed bij de toename van mobiliteit op de arbeidsmarkt: het is steeds belangrijker dat mensen kunnen aantonen wat hun opleidingen waard zijn. En de leerder zit steeds meer aan de knoppen. Leren en werken loopt steeds meer door elkaar heen. Mensen leren op steeds meer verschillende manieren. Al deze ontwikkelingen maken dat het steeds belangrijker wordt om je te focussen op wat het oplevert. Door de focus op leeruitkomsten, sluit NLQF aan bij de ontwikkeling waarbij niet hoe maar wat je hebt geleerd het verschil maakt!”

Interview NLQF 10 december 2018
*Bron: www.nrto.nl (https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2018/09/Facts-Figures-Leven-Lang-Leren-update-2018.pdf )

NLQF is een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Ze maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke als private aanbieders te vergelijken.

Lees hier het interview op de NLQF website.